Öknamn i Örkened, Bildgalleri 1


Augrens Jössa Gerda
Gerda Bengtsson
 
Backa-Beintan
Bengta Jönsdotter
 
Backa-Fransen
Frans Bengtsson
 
Backa-Fransens Alma
Alma Bengtsson
 
Backa-Nessen
Nils Olsson
 
Bagare-Fransen
Frans Persson
 
Bagare-Henriken
Henrik Olsson
 
Bagare-Joan
Johan Olsson
 
Bagare-Kallen
Karl Persson
 
Bagare-Mattinen
Martin Olsson
 
Bagare-Olan
Olof Håkansson
 
Bagare-Olans Kalle
Karl Emil Olsson
 
Bagg-Olofen
Olof Liljedahl
 
Bas-Edvinnens Gösta
Gösta Johansson
 
Basta Ida
Ida Svensson
 
Beint-Kärrs Pelle
Per Bengtsson
 
Bergdals Ingri
Ingrid Bergdahl
 
Besa-Joan
Johan Persson
 
Bjöansa-Johannan
Johanna Svensson
 
Bliss-Agusten
August Bengtsson
 
Bliss-Beinten
Bengt Jönsson
 
Bliss-Olofen
Olof Jönsson
 
Blom-Gustaven
Gustaf Persson
 
Blom-Gustavens Anna
Anna Franzén
 
Blom-Gustavens Emil
Emil Gustafsson
 
Brunngravaren
Johan Jönsson
 
Bygges-Kallen
Karl Jönsson
 
Bås-Kallen
Karl Svensson
 
Bäck-Emilen
Emil Olsson
 
Bäna-Hermannen
Herman Håkansson
 

Nästa


Tillbaka till:   Öknamnsidan   Startsidan

Sidan uppdaterad senast 2024-05-30.