Öknamnen i Örkened.
Ett föredrag om bruket av öknamn i Örkeneds socken.
Föredraget har allmänt intresse.


   "Var och en av dem hade sitt karakteristiska spenamn, vilket de voro mycket medvetna om. De liksom vårdade det rykte som blivit dem givet genom dessa spenamn. Var och en bland dem strävade att utfylla den anekdot som var i svang om honom eller henne. På så sätt kommo de att spela en sorts roller, kommo att leva ett anekdotiskt liv."
   Ur Harry Martinsons  Nässlorna blomma.


Förutom historien och historierna om Öknamnen i Örkened, även lite namnhistoria och namnskick i forna tider. Ett litet persongalleri presenteras för att ge färg åt en del personer bakom öknamnen.

Varför öknamn?  Varför får man ett öknamn?
Men är det här verkligen öknamn?


Varför blev just öknamnen så intressanta?  Finns det öknamn på kyrkogården?

Svar på dessa frågor får ni i föredraget, som illustrerat med bilder tar ungefär en timme.Sven Hellgren
Box 71, 280 70 LÖNSBODA
Tel. 0479-213 25, Fax: 0479-200 37
Mobil: 070-568 21 69
Epost: sven@grisabanan.se
Hemsida: www.grisabanan.se

Arvode: 800 kr + reseersättning och moms
F-skatt.(2017-05-31)