Öknamn i Örkened kyrkogårdsinventering

Inventeringslistor
Inventeringslistorna innehåller uppgifter hämtade från gravstenarna på kyrkogårdarna i Örkened. De har även kompletterats med uppgifter från andra källor. Listorna presenteras kvartersvis och är försedda med gravnummer för att underlätta orienteringen. Förekommande vedernamn/öknamn är inskrivna med kursiv stil.
Samtliga listor över kvarteren på Gamla och Nya kyrkogården är nu utlagda. En del av listorna är ännu inte rättade eller kompletterade, varför en del kan innehålla ofullständiga uppgifter och kanske en eller annan felaktig uppgift. Efter hand som uppgifterna i databasen blir rättade och kompletterade, kommer nya listor att ersätta. Ett tidsödande arbete ligger dock bakom varje lista, så de nya listorna kan dröja rätt länge.
Fortlöpande sker även en uppdatering av listorna för de olika kvarteren. Även dessa uppdaterade listor kommer att läggas ut efter hand som registren förändras.
I listorna, som nu läggs ut efter hand, markeras uppdaterade poster med en asterisk (*) i högermarginalen.

Synpunkter, rättelser och kompletteringar
tas ytterst gärna emot.
Skicka med e-posten till  oknamn@grisabanan.se  eller
med den vanliga posten till:  Sven Hellgren, Box 71, 283 02 Lönsboda.


Schematiska orienteringskartor finns under tabellen nedan.Orientering och länk Anteckning Sidor
Nya, kvarter A. Senast ändrad 2007-01-27.
10
Nya, kvarter B. Senast ändrad 2007-05-31.
11
Nya, kvarter C. Senast ändrad 2007-01-16.
5
Nya, kvarter D. Senast ändrad 2007-09-04.
6
Gamla, kvarter E. Senast ändrad 2014-04-20.
25
Gamla, kvarter F. Senast ändrad 2020-12-17.
24
Gamla, kvarter G. Senast ändrad 2019-09-01.
8
Gamla, kvarter H. Senast ändrad 2011-06-11.
14
Gamla, kvarter J. Senast ändrad 2013-07-08.
12
Gamla, kvarter K. Senast ändrad 2005-08-29.
16
Gamla, kvarter L. Senast ändrad 2014-09-14.
14
Gamla, kvarter M. Senast ändrad 2020-05-13.
19
Gamla, kvarter N. Senast ändrad 2011-07-19.
7
Gamla, kvarter P. Senast ändrad 2012-09-04.
12
Gamla, kvarter R. Senast ändrad 2016-12-05.
9
Gamla, kvarter S. Senast ändrad 2013-07-17.
6
Gamla/Nya, Arkivet. Utlagd 2005-09-18.
5
Östra, Apeln. Senast ändrad 2016-03-23.
2
Östra, Forsytian. Senast ändrad 2015-10-14.
3
Östra, Häggen. Saknar gravsatta.
0
Östra, Liljan. Senast ändrad 2015-09-29.
13
Östra, Oxbäret. Utlagd 2005-08-29.
17
Östra, Planteringen. Senast ändrad 2014-04-20.
1
Östra, Rhododendron. Senast ändrad 2016-03-23.
2
Östra, Rosen. Senast ändrad 2017-10-05.
7
Östra, Spirean. Utlagd 2011-08-27.
Obs! Inte rättad eller kompletterad.
35
Namnlista. Senast ändrad 2020-12-17.
86

   Filerna är av typen pdf, som kräver programmet  
Adobe Reader från Adobe, för att kunna läsas.Gamla och Nya kyrkogården.

Schematisk karta över Gamla o Nya kyrkogårdenÖstra kyrkogården.

Schematisk karta över Östra kyrkogården


Sidan uppdaterad senast 2020-12-17.