Öknamn i ÖrkenedÖknamnsgruppen

År 1994 bestämde sig styrelsen i Örkeneds hembygdsförening att starta ett par studiecirklar, för att få nya aktiviteter även vintertid. Bl.a. startades då en studiecirkel, som skulle inventera öknamnen i Örkeneds socken.

Förr hade de flesta personer i socknen vedernamn, eller öknamn som vi kallar dem till vardags. Inventeringen går ut på att notera vedernamnen/öknamnen, försöka klarlägga deras ursprung och samla in uppgifter om personerna som burit dessa namn.

Öknamncirkeln startade den 26 januari 1994 med 14 deltagare i Studieförbundet Vuxenskolans regi. Idag är endast 4 av de urprungliga deltagarna kvar. Av olika skäl har deltagare slutat, medan nya deltagare hela tiden har tillkommit. Idag består gruppen av 11 entusiastiska personer.
Ledare för gruppen har hela tiden Sven Hellgren varit. Han var den som tog initiativet till denna unika inventering av öknamnen i socknen.

Hela tiden har det gällt att hitta nya källor, eller nya vinklar, för att komplettera med "nya" öknamn. Det innebär också förkovran i folkbildningens anda, medan inventeringen pågår.


Källor: För persondata är det huvudsakligen husförhörslängder och äldre taxeringslängder, samt tidningsnotiser vid hyllningar eller dödsfall. Uppgifter om vedernamn/öknamn hämtas av naturliga skäl främst från det egna minnet och genom intervjuer.
För att kunna friska upp minnet, har kyrkogården varit ett viktigt arbetsfält. Även platser och byggnader i samhället, där folk har bott, har varit till nytta.


Tillbaka till startsidan

Kontakta öknamnsgruppen för synpunkter eller frågor: oknamn@grisabanan.se
Kontakt: Sven Hellgren,  Box 71,  280 70  Lönsboda.

Sidan uppdaterad senast 2015-05-03.